юридичний глосарій

31-жовт-2022 / ЯРОСЛАВ / читати 5 хв
Акт

офіційний документ, який містить правову інформацію.

Апеляційна скарга

письмовий документ, який подається до апеляційного суду з метою оскарження рішення нижчого суду.

Господарський суд

суд, який розглядає справи, пов'язані з господарською діяльністю.

Довіреність

документ, який надається однією особою іншій особі для представництва її інтересів в певних справах.

Єдиний державний реєстр судових рішень

державна система обліку інформації про судові рішення.

Експертиза

вивчення питань фахівцями з визначенням обставин, наявності шкоди, її вартості, обґрунтування фактів.

Жалоба

звернення особи до відповідної інстанції з метою захисту своїх прав.

Застава

рухоме або нерухоме майно, що передається кредитору в забезпечення виконання боргового зобов'язання.

Інформаційний запит

офіційний запит до державних органів, юридичних осіб, фізичних осіб, який містить певну інформацію про стан справ, діяльність тощо.

Інтелектуальна власність

правовий режим на об'єкти, що засновані на творчості людини: авторське право, патентне право, право на товарні знаки та інше.

Інформаційний запит

офіційний запит до державних органів, юридичних осіб, фізичних осіб, який містить певну інформацію про стан справ, діяльність тощо.

Конституція

основний закон держави, що встановлює принципи функціонування держави та регулює взаємини між її органами та громадянами.

Кредитор

юридична або фізична особа, яка має право вимагати виконання боргового зобов'язання.

Ліцензія

дозвіл на здійснення певних видів діяльності, який видається компетентними органами держави.

Наказ

документ, який містить розпорядження про певні дії або вказівки для виконання робіт.

Оскарження

звернення до вищого суду з метою перегляду рішення нижчого суду.

Рішення суду

офіційний документ, який містить вирок суду у певній справі.

Цінний папір

юридичний термін, що означає будь-який документ, який підтверджує право власності на певний майновий комплекс або частку в ньому. До цінних паперів належать акції, облігації, векселі, іпотечні сертифікати, опціони та інші.

Штраф

це грошова сума, яку особа повинна сплатити за порушення закону або правил, що передбачені угодою або договором. Штраф може бути нарахований як за порушення кримінального законодавства, так і за цивільні порушення.